Om oss

KDU-medlemmarKDU står för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. KDU är Sveriges främsta organisation när det kommer till att bedriva kampanjer för ett okränkbart människovärde, starka familjer och personlig frihet.

Vi i KDU har som gemensamt mål att vi vill förändra samhället. Genom att diskutera politik och föra ut våra politiska åsikter vill vi påverka makthavarna till förmån för den kristdemokratiska ideologin.

Det innebär bland annat att vi genomför skolbesök, aktioner och kampanjer för att fånga upp människors intresse men också att vi arbetar direkt med opinionsbildning gentemot riksdag och departement.

         Vår organisation

Three dimensional map of Sweden in Swedish flag colors.

Det finns verksamhet i samtliga distrikt inom landet.

KDU är en organisation där medlemmarna själva väljer hur och när de ska aktivera sig. Våra medlemmar skapar själva på lokal nivå eller via nationella nätverk sina gemensamma aktiviteter och organiserar sitt eget opinionsbildande arbete, medan riksorganisationen stöttar med inspiration, kunskap, material och utbildning. Vårt mål är att våra medlemmar ska få utveckla sitt engagemang på sina egna villkor.

Alla medlemmar tillhör dock ett distrikt som ofta motsvarar ett län. I distrikten samordnas den lokala verksamheten och förtroendevalda utses att representera distriktet gentemot partiet och inom undomsförbundet. Varje år utses också delegater att representera distriktet på KDU:s riksmöte där man utser en förbundsstyrelse och beslutar vad KDU ska tycka och göra det kommande året.

Så tveka inte – gå med i KDU, det borgerliga ungdomsförbundet!

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD