Om oss

KDU står för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Vi är det borgerliga ungdomsförbundet till höger och Sveriges främsta organisation när det kommer till att bedriva kampanjer för personlig frihet, socialt ansvar, starkare familjer och ett tryggare Sverige.

KDU är Kristdemokraternas ungdomsförbund och vi har som mål att vi vill förändra samhället utifrån vår ideologi. Det innebär att vi står upp för alla människors lika värde och försvarar människovärdet. Vår utgångspunkt är människans fria vilja och personliga ansvar. Vi erkänner också vårt ansvar för våra medmänniskor, liksom förvaltaransvaret gentemot tidigare och kommande generationer.

Vi i KDU arbetar för alla människors frihet att utveckla sin person i gemenskap. Vi anser att samhället ska byggas underifrån och utgå från enskilda människor och familjer samt baseras på naturrätten. Vi tror också på social marknadsekonomi – och på att politisk frihet inte kan existera utan ekonomisk frihet.

Genom att diskutera politik och föra ut våra politiska åsikter vill vi påverka Sverige i kristdemokratisk riktning. Det innebär att vi genomför skolbesök, aktioner och kampanjer samt skriver debattartiklar och insändare om vår politik.

Varje medlem tillhör ett distrikt som ofta motsvarar ett län. I distrikten samordnas den lokala verksamheten. Oavsett var i landet du bor har du möjlighet att engagera dig för ett borgerligare och mer kristdemokratiskt Sverige.

Bli medlem i KDU Sverige här.

Engagera dig genom att kontakta din distriktsordförande här eller KDU Sveriges organisationssekreterare här.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD