Bli medlem i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

KDU är en ungdomsorganisation och du som är högst 32 år gammal och delar våra värderingar är välkommen att bli medlem! Är du äldre än 32 år så kan du istället bli stödmedlem och stötta förbundet.

Namn (obligatoriskt)

Personnummer (ååååmmdd-xxxx) (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr & ort (obligatoriskt)

Hemtelefon

Mobiltelefon (xxx-xxxxxxx)

Din e-post

Jag vill också bli medlem i:
Kristdemokraterna (KD)Studentförbundet (KSF)

Jag är över 32 år och vill vara:
stödmedlem i KDU (250 kr i årsavgift)

För att undvika spam ber vid dig att utföra lite huvudräkning:

PUL: I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.


Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD