- Riksmöte 14-16 maj!

Bli medlem i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

KDU är en ungdomsorganisation och du som är högst 32 år gammal och delar våra värderingar är välkommen att bli medlem!

Namn (obligatoriskt)

Personnummer (XXXXXX-XXXX) (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr & ort (obligatoriskt)

Hemtelefon

Mobiltelefon

Din e-post

Jag vill också bli medlem i:
 Kristdemokraterna (KD) Studentförbundet (KSF)

Jag är över 32 år och vill vara:
 Stödmedlem i KDU

För att undvika spam ber vid dig att utföra lite huvudräkning:

3+2=? 

PUL: I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD