Vi måste våga syna alliansen

sara_riksdagen

Sara skriver i Expressen om det politiska läget i valet 2014:

”Om en bred rödgrön regering ens är möjlig är i skrivande stund en öppen fråga. Splittringen på den rödgröna sidan kring avgörande frågor för Sveriges framtid är så påtaglig att det är svårt att förutse hur de ska kunna enas och ta ansvar. Fortare än vad många nu tror kan alliansen ställas inför en situation där vi måste vara beredda att åter axla ansvaret för landet, till exempel efter ett nyval. Alliansens reformarbete får därför inte ske utifrån uppfattningen att det är givet hur landet styrs de kommande åren.

 Det otydliga valresultatet är en förlust för Sverige som land, men det sänder också en viktig signal. Vi inom alliansen har inte lyckats presentera en reformpolitik för de utmaningar Sverige står inför som väljarna uppfattat som trovärdigt. Här har vi alla en viktig läxa att göra.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD