Vi måste våga prata om kvinnors våld mot män

Förbundsstyrelseledamöterna Mimmi Westerlund (rättspolitisk talesperson) och Jenny Weimers (familje- och jämställdhetspolitisk talesperson) skriver på SVT-Debatt:

”Rättsväsendets syn på våld i nära relationer präglas av ett ensidigt, feministiskt perspektiv där kvinnor alltid är offer och män alltid förövare. Men enligt BRÅ uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för våld av sin partner. Lagboken måste ta sin utgångspunkt i våldet mellan människor – inte mellan könen, skriver Mimmi Westerlund och Jenny Weimers, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD