Vi måste få möjlighet att prioritera varandra

SaraSara Skyttedal skriver tillsammans med Birgitta Söderthun (regionråd, för Kristdemokraterna i Skåne) i Kristianstadsbladet om ungas psykiska ohälsa.

”Frågor om hur vi behandlar varandra och om vilka värderingar som barn och unga ges eller inte ges, är av högsta betydelse. I detta sammanhang spelar familjen och andra gemenskaper en avgörande roll. Bristen på mellanmänskliga nära relationer och gemenskaper är den kanske mest utslagsgivande orsaken till att unga mår dåligt. Att inte bli sedd och älskad för den man är gör en människas tillvaro andefattig, och en känsla av meningslöshet och ensamhet uppstår lättare.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD