Vi måste bort från vänsterflum och ursäktande av kriminalitet

sara_vitSara skriver på SVT-Debatt om vikten av en rättspolitik med brottsoffret i centrum.

”Som ung kristdemokrat vill jag istället se en rättsskipning som utgår ifrån brottsoffrets perspektiv och vad som är rätt respektive fel. Samhället måste sända en tydlig signal om vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Strängare straff för vålds- och sexualbrott är ett led i detta. De är inte kriminella som är de utsatta i sammanhanget, utan deras offer. Människor som fått sin bil uppbränd i förortskravallerna måste få upprättelse.

Vanliga hederliga medborgare måste känna sig trygga när de rör sig ute om kvällarna. Det är dessa frågor som politiken måste fokusera på. Ingen blir hjälpt av flummig retorik som ursäktar brottslingar.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD