”Vi behöver ny rättspolitik med brottsofferperspektiv”

Alla människor har rätt att känna sig trygga i sitt hem och på gator och torg. För att uppnå det krävs en heltäckande politik som förebygger och bekämpar brott. Att begå brott skall få kännbara konsekvenser och straffen ska stå i proportion till den kränkning som en person blivit utsatt för.

Det är positivt att regeringen vill höja straffen för brott av grövre karaktär så som grov misshandel men det är skamligt att regeringen väljer att inte höja minimistraffen för våldtäkt och misshandel.

Straffpåföljden för våldtäkt är idag två till sex år och för grov våldtäkt fyra till tio år. Genomsnittlig strafflängd för våldtäkt är två år och en månad. För grov våldtäkt är det genomsnittliga straffet fyra år och fyra månader i fängelse.

Genomsnittslängderna visar tydligt att det alltför ofta används enbart den nedre delen av straffskalan. När ett brott begås är det statens uppgift att se till att den som har utsatts för brott får upprättelse.

Vi behöver en ny rättspolitik med brottsoffrets perspektiv där straffen står i proportion till den kränkning personen blivit utsatt för. För KDU är det självklart att lägstanivåerna i straffskalorna måste höjas och framför allt att straffen vid vålds- och sexualbrott måste vara strängare än idag.

Med så pass låga straff för våldtäkt är det skamligt av regeringen att inte föreslå en höjning även för vålds- och sexualbrott som inte anses som grova. Lägstanivåerna för samtliga vålds- och sexualbrott måste kraftigt höjas, det är inte rimligt att ett så pass kränkande brott som våldtäkt endast ger två år och en månad i fängelse.

Oavsett om högsta straffet för våldtäkt döms ut till gärningsmannen är villkorlig frigivning praxis idag. Personen som döms till sex år för våldtäkt kommer villkorligt frigivas efter fyra år, efter två tredjedelar av straffet.

Sexualbrott är ett grovt kränkande brott som ofta sätter djupa spår i brottsoffret. Ett våldtäktsoffer bär med sig denna traumatiska händelse genom hela livet medan gärningsmannen blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av strafftiden. Det är inte rimligt att vi har en rättspraxis som helt tar gärningsmannens perspektiv och bortser från den kränkning brottsoffret blivit utsatt för. Straffet måste stå i proportion till brottets kränkning, gärningsmannen ska avsitta hela sitt straff och därför är det dags att göra villkorlig frigivning till historia i Sverige.

KDU vill ha ett samhälle där alla ska känna sig trygga, där brottsoffer får upprättelse och gärningsmannen ställs inför rätta och får ett straff som står i proportion till sin handling. Vi vill se en generell höjning av straffen för samtliga vålds- och sexualbrott och att villkorlig frigivning tas bort. Vi är det borgerliga ungdomsförbundet till höger som har en heltäckande politik som syftar till att både förebygga och bekämpa brott och som alltid grundar sig i brottsoffrets perspektiv.

Eric Dicksson
Rättspolitisk talesperson
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Joakim Westlinder
Distriktsordförande
KDU Västernorrland

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD