Varning för stora barngrupper i förskolan

christianKDU:s förste vice förbundsordförande Christian Carlsson skriver i Västerviks Tidningen. 

”Vi anser att varje kommun ska fatta beslut om ett eget maxtakför barngruppernas storlek. Vi är också beredda att delfinansiera en reform för mindre barngrupper över hela landet om kommunerna samtidigt bidrar och justerar upp maxtaxan för att minska barngrupperna. KD är inte bara familjens röst för valfrihet utan också kvalitet i förskolan. Vi brinner för mer tid med barnen därför att både barn- och ungas psykiska hälsa och Sveriges välstånd samt framtida tillväxt är beroende av en trygg uppväxt.”

 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD