”Värna Nordens passfrihet”

hugo fievetMöjligheten att röra sig fritt inom Norden har funnits sedan 1958. Att denna rörlighet nu begränsas är tråkigt och oönskat. När ett uppenbart behov finns av inre gränskontroller inom EU borde Sverige hjälpa Danmark att kontrollera sin gräns mot Tyskland. Genom att erbjuda samarbete och hjälp skulle väst-östgränsen kunna tas bort och den vanliga länken mellan Själland och Skåne återupptas.

Att begränsa trafiken över Öresundsbron med krångliga kontroller är både dyrt och ineffektivt. Närheten mellan två storstäder som Malmö och Köpenhamn gör problematiken än mer uppenbar. Tusentals människor förhindras i sitt arbetspendlande mellan städerna och Öresundsinstitutet uppskattar att kontrollerna kostar regionen miljonbelopp dagligen. Att hitta en lösning för att få bort dessa kontroller så snart som möjligt måste vara högt prioriterat.

Schengensamarbetet har kollapsat. När EU tappat förmågan att hantera sina yttre gränser måste inre kontroller vid medlemsstaternas gränser återupprättas. Denna förändring riskerar att bli permanent. Därför är det extra viktigt att värna den nordiska passunionen, som under sina snart 50 år har visat sig fundera alldeles utmärkt. Att hitta sätt att säkra rörelsefriheten i Norden samtidigt som behovet av inre gränskontroller kvarstår är därför angeläget.

Den 8 januari beslutade Danmark att införa passkontroller mot Tyskland. Sedan dess har situationen förändrats drastiskt. De danska gränskontrollerna är visserligen mindre omfattande än de svenska, något som säkerligen kan komma att ändras. För att så snart som möjligt kunna öppna de vanliga kommunikationerna mellan Sverige och Danmark borde Sverige göra sitt bästa för att hjälpa danskarna med gränsbevakningen mot kontinenten.

Sverige borde erbjuda Danmark hjälp med den gränskontroll som behövs. Antingen genom ekonomisk kompensation för bevakning av vår då gemensamma gräns mot Tyskland, eller genom att svensk polis och tull erbjuder hjälp med arbetet. För Sverige skulle det vara långt bättre med en inre gräns mot kontinenten, i stället för två. För Danmark skulle det vara ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt att slippa bevaka gränsen mot Sverige.

Fördelarna med denna lösning är uppenbara. Flaskhalsen i de viktiga kommunikationerna mellan Sverige och Danmark skulle försvinna. Flyktingpolitiskt skulle detta också kunna stärka förtroendet mellan länderna. Spelet om vem som, när och hur, inför nya gränsåtgärder skulle upphöra. Danmark skulle få en något mer kontrollerad gräns mot Tyskland men i gengäld fri rörlighet mellan Köpenhamn och hela Sverige. Ett gemensamt projekt skulle både skapa och kräva gemensamt ansvar. Att tillsammans värna den fria rörligheten i Norden borde vara en topprioritering för regeringen och riksdagen framöver.

Hugo Fiévet
2:e vice ordförande
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD