Värna den fria rörligheten, men inte för brottslingar

 sara_riksdagenSara skriver i Aftonbladet att den fri rörligheten inom EU ska värnas, men inte för brottslingar:

”Det är dags att Sverige verkar för en förändring av direktivet om unionsmedborgares fria rörlighet. Vi behöver driva en politik som verkar för långsiktig ekonomisk  utveckling i EU, samtidigt som vi tar till pragmatiska lösningar för att omedelbart stoppa den gränsöverskridande brottsligheten. Dessa mål står inte i motsats till varandra.”

 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD