Valberedningens förslag till ny KDU-ledning presenteras

fs_loggaI morgon tisdag kl 9.00 håller Kristdemokratiska Ungdomsförbundets valberedning en pressträff där de presenterar sitt förslag till ny förbundsledning för KDU. Valberedningens förslag kommer att behandlas den 29-31 oktober på KDU:s riksmöte i Kalmar. Personerna som är föreslagna till förbundsordförande, vice förbundsordförande och 2:e vice förbundsordförande kommer att befinna sig på plats och vara tillgängliga för att besvara frågor.
Media inbjudes att delta vid pressträffen

Tid: Tisdag den 6 september kl 9.00
Plats: Munkbron 1, Stockholm

Anmälan görs till Mario Shevchenko, Generalsekreterare för KDU, på telefon 0765272534 alternativt mario@kdu.se

För mer information:

Alexander Harrison
Ordförande Valberedningen, KDU
0762-424291
Alex.harrison@kdu.se

Mario Shevchenko
Generalsekreterare
0765272534
mario@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD