Valberedningen presenterar förslag till förbundsledning

fs_logga14-16 maj håller Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) riksmöte i Helsingborg. Då ska förbundsledning väljas och med anledning av detta presenterar nu valberedningen sitt förslag.

– De personer som här föreslås ingå i den nya förbundsstyrelsen har ett starkt stöd och god förankring i förbundet. Vi är nöjda och övertygade om att det är just det här gänget som med framgång kommer att leda förbundet under nästa verksamhetsår, säger valberedningens ordförande Alexander Harrison.

– Till förbundsordförande föreslår vi omval av Sara Skyttedal. Sara ha under det gångna året varit en tydlig röst i samhällsdebatten och hon har lett KDU under två framgångsrika valrörelser. Därför är det naturligt att Sara skall fortsätta att leda förbundet, fortsätter Alexander Harrison.

– Christian Carlsson föreslås till omval som 1:e vice förbundsordförande. Han har under året både bidraget med arbetsinsatser för att förstärka vår organisation ute i landet och synliggjort KDU:s politik. Till 2:e vice Ordförande föreslår vi omval av Hugo Fiévet. Hugo har haft en viktig roll i att utbilda medlemmar kring vår politik, vilket bidragit till att KDU bedrivit en framgångsrik valrörelse, avslutar Alexander Harrison

I övrigt föreslår valberedningen omval av fem ledamöter och nyval av tre ledamöter enligt följande förslag:

Omval:
David Bruhn, 30 år, Hägersten
Martin Hallander, 21 år, Malmö
Thomas Nordwall, 25 år, Skärholmen
Charlotta Enqvist, 29 år, Skellefteå
Emil Svensson, 22 år, Enskede

Nyval:
Miriam Lilja, 19 år, Göteborg
Borhan Bajati, 21 år, Eskilstuna
Felicia Lundqvist, 25 år, Uppsala

För mer information:

Alexander Harrison
Ordförande Valberedningen, KDU
0762-424291
Alex.harrison@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD