Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte

Emil Svensson”Skolan kan utan tvekan göra mer för att före­bygga ungas psykiska ohälsa men vi i KDU inser också att problemen med ungas psykiska ohälsa går djupare än så. Politiken kan se till att skolans värdegrundsarbete stärks i våra skolor, men staten eller skolan kommer aldrig ensamt att kunna lösa den stora samhällsutmaningen med ungas psykiska ohälsa. Vi i KDU tror att satsningar måste göras inom skolan, men vi arbetar också för ett värderingsskifte i samhället.

Vi behöver en förändrad syn på oss själva och våra medmänniskor och inte minst ett värderingsskifte till förmån för värden som omtanke och respekt samt alla människors lika, unika och okränkbara människovärde oavsett vem vi är, vad vi gör eller var vi kommer ifrån. Vi behöver ett värdemässigt varmare Sverige.”

Så skriver KDU:s skol och utbildningspolitiske talesperson Emil Svensson i tidningen Dagen.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD