Tack Göran Hägglund!

sara_1305Idag meddelade Göran Hägglund att han avgår som partiledare för Kristdemokraterna. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill tacka honom för de insatser som han har gjort under de elva år som han lett partiet. Vi är stolta över den utveckling som partiet genomgått och hoppas att vägen framöver leder åt samma håll.

-Nu börjar en intern process att leta efter ett nytt ledarskap med uppgift att fortsatt utveckla partiet. Hägglund påbörjade en viktig förnyelse av Kristdemokraterna och KDU hoppas se en fortsättning på den nya politiska tydlighet som den senaste tiden präglat partiet. Att den politiska utvecklingen fortsätter åt rätt håll är minst lika viktigt som att ledarskapet har förmåga att kommunicera kristdemokratisk politik på ett tydligt sätt. I detta spelar givetvis partiledaren en viktig roll, säger KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal.

-Göran Hägglund föreslår att det arrangeras ett extra riksting under våren för att välja en ny företrädare. KDU vill inför detta se en öppen process där flera kandidater nomineras. Vi förordar en primärvalsprocess där både medlemmar och distrikt tillåts delta. Det finns många skickliga företrädare från vårt parti, vem som blir vår nästa partiledare bör avgöras i efter en öppen och omfattande process utan antagonism, avslutar Sara Skyttedal.

 För mer information:

Kalle Bäck

Generalsekreterare

0765-27 25 32

kalle@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD