SVT ska inte konkurrera med kommersiella kanaler

”Statlig verksamhet skall inte konkurrera med marknaden, utan inrikta sig på den verksamhet där den skiljer ut sig och är unik.

De tre områden som borde ges tydlig prioritet i nästa sändningstillstånd för 2013 är därför samhällsinformation och nyheter, samhällsfrågor samt att förmedla kunskap från akademierna. Alla dessa tre områden är exempel på domäner där TV och radio i offentlig regi har ett naturligt övertag gentemot de kommersiella aktörerna.”

Det skriver Hugo Fiévet, kulturpolitisk talesperson för KDU, på Politikerbloggen.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD