”Sverige behöver mer frihet”

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är Sveriges borgerligaste ungdomsförbund och det självklara ungdomsförbundet för ungdomar till höger. Frihet, ansvar och gemenskap är ledord som bygger vårt ungdomsförbund som också ska bygga Sverige starkare.

Sverige lider i dag brist på dessa tre: frihet, ansvar och gemenskap. Detta vill vi ändra på. Med höga skatter och en stel arbetsmarknad, men också otrygghet där man inte vågar röra sig i vissa områden, begränsas människors frihet.

För att öka friheten i Sverige måste vi göra något åt detta. 

Det höga skattetrycket måste kraftigt minskas.
Framför allt på arbete så att människor får behålla mer av sin intjänade lön, men också skatt som drabbar företagare måste minskas. Politiker skapar inte jobb, det gör företag.

Minskas skatten på arbete och för företag kommer fler i arbete och fler jobb skapas. Får människor behålla mer av sin intjänade lön ökar deras frihet och möjlighet att påverka och ta ansvar i sitt eget liv. Frihet och ansvar är värden som går hand i hand. Uppenbarligen saknar vi tilltro till människors förmåga att kunna ta ansvar för sitt eget liv och inskränker därför deras frihet.

En stel arbetsmarknad minskar också människors frihet och möjlighet till ansvar för sina egna liv. Den låser ute människor från arbetsmarknaden samtidigt som vi minskar möjligheten för människor som redan har ett jobb att byta anställning. Lagen om anställningsskydd överdrivna omfattning är ett hinder som måste rivas. Rörligheten på arbetsmarknaden måste öka för att ge fler människor chans till ett arbete.

För att öka tryggheten i samhället måste vi öka antalet synliga poliser. När du ringer polisen måste du känna en trygghet i att polisen verkligen kommer. Alla människor har ett val att göra rätt och fel. Då människor gör fel val och utsätter sina medmänniskor för brott måste ett ansvarsutkrävande ske. KDU kräver 10 000 fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott och vi vill även utreda möjligheten att utöka polisens möjlighet att använda sig av brottsprovokation för att bekämpa brott som exempelvis barnpornografi, människohandel och grov organiserad brottslighet.

Utan ett starkt svenskt försvar är alla tre värden, frihet, ansvar och gemenskap hotade. Under lång tid har vi tyvärr sett stora nedskärningar av det svenska försvaret. KDU föreslår ett fördubblat försvarsanslag, värnplikt och medlemskap i Nato. Sverige måste kunna försvara sig vid ett väpnat angrepp. Med ett allt mer aggressiv Ryssland som rustar i vårt närområde är det särskilt viktigt att visa att vi anser att vår frihet, demokratin och människorna som bor här är värda att försvara. Vi måste också vara kraftfullare i vårt motstånd mot terrorismen. De som stödjer terrororganisationer som Islamiska staten ska kunna dömas för landsförräderi och få sitt svenska medborgarskap återkallat.

Sverige står inför stora utmaningar. KDU har en politik för att möta dessa. Vi vill vara den borgerliga höger som ger svenska folket hoppet och framtidstron tillbaka. Med värden som frihet, ansvar och gemenskap ska vi göra Sverige till ett bättre land att leva i.

Eric Dicksson
Rätts- och sjukvårdspolitisk talesperson

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD