Sverige behöver ett medborgarskapstest

sara_jenasskjorta

Sara skriver på Nyheter 24.

”KDU menar att ett medborgarskapstest skulle vara ett möjligt verktyg för att stärka samhällsgemenskapen. Ett medborgarskap innebär både skyldigheter och rättigheter och därför är det rimligt att samhället ställer krav på kännedom om detta, vilket är extra viktigt i globaliseringens tidevarv där människor är mer lättrörliga. Värderingar spelar roll och det är genom dessa som sammanhållning skapas.

Migration och integration är frågor vars betydelse med största sannolikhet bara kommer att öka i framtiden. Det är därför viktigt att vi som vill se ett öppet och tolerant samhälle söker konstruktiva lösningar på de utmaningar vi står inför. Det är att visa solidaritet och att ta ansvar på allvar.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD