Statistiken borde få varje politiker bekymrad

IMG_9145Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson för KDU, skriver i Barometern.

”Att garantera medborgarnas trygghet är en av statens viktigaste uppgifter. Målsättningen är enkel: hederliga människor ska kunna leva i trygghet och brott ska inte löna sig. För att uppnå detta krävs att samhället tar krafttag mot brottsligheten. Ledstjärnan bör vara nolltolerans mot brott, en modell som är välkänd efter att ha bidragit till att kraftigt reducera antalet anmälda brott i New York sedan början av 1990-talet.

För att nå en vändning i statistiken är det viktigt att vi får fler och effektivare poliser. År 2009 var den genomsnittliga polistätheten i EU 3,4 poliser per 1000 invånare, mot 2,1 poliser per 1000 invånare i Sverige. Vi anser att Sverige ska sträva efter att nå upp till EU-genomsnittet. Men vi måste också bli bättre på att följa upp att vi får valuta för pengarna. Det bör därför skapas en fristående instans med tydlig uppgift att löpande granska och redovisa polisens effektivitet, utveckla metoder och sprida goda exempel.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD