Sluta skylla på det fria skolvalet – ordning och reda krävs

sara_vit”Skolans uppdrag ska vara att ge alla elever likvärdiga chanser att förverkliga sina livsdrömmar genom ett tydligt fokus på bildning och kunskap. Om detta ska vara möjligt måste ordning och reda råda i klassrummet. Eleverna ska komma i tid och fokusera på lektionens innehåll. För detta krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan skolan och hemmet. Nästan alla skyldigheter som skollagen fastslår i dag åligger lärare, skola och rektor. Utöver skolplikten har elever och föräldrar bara rättigheter. Detta skapar dåliga förutsättningar för en ömsesidig respekt. Därför är det nödvändigt att göra förändringar i skollagen där föräldraansvaret och vilka skyldigheter elever har klargörs.”

Sara skriver i Helsingborgs Dagblad

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD