Slå vakt om rätten att välja skola

”Det är inte speciellt överraskande att högpresterande elever söker sig till skolor med höga ambitionsnivåer. Detta är heller inget problem i sig, utan tvärtom något som ska uppmuntras. Aktiva val ger aktiva och studiemotiverade elever. Ambitionen måste vara att fler ska göra aktiva och medvetna val, istället för att misstänkliggöra att vissa elever och familjer väljer att söka sig till en skola som passar just dem bäst.”

Det skriver Aron tillsammans med Magnus Ramstrand (KD Sollentuna) i Vi i Sollentuna.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD