Skrota kassetbandsskatten

Sara Skyttedal och fem av riksdagspartiernas ungdomsförbund skriver att det är dags att skrota kasettskatten i Expressen.

”Teknikutvecklingen har sprungit ifrån kassettbandsskatten. I dag strömmas musik och film i realtid via internet och behöver inte laddas ner på datorn, plattan eller mobilen. I dag utgörs 71 procent av musikindustrin av strömmade tjänster. En aktuell undersökning bland unga visar att det finns ett starkt stöd för upphovsrätten.
Kassettbandsskatten har utvecklats till en straffskatt för ett brott vi inte begår. Vi i Sveriges politiska ungdomsförbund anser att skatter och avgifter måste gå att förklara. Det politiskt mumlade svaret har allt för länge varit att vi ska invänta ett EU- direktiv som ska lösa denna fråga. Det är dags att vi från vänster till höger bestämmer oss för att förpassa denna omoderna avgift till samma byrålåda som vi numera förvarar våra kassettband i.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD