Skolan behöver ordning och bildning

thomasThomas Nordvall skriver  i Folkbladet:

”Svensk skola upplever förstås ett mer mångfasetterat problem, som sträcker sig från lärarutbildning till löner och lärarledd undervisningstid.

Långt över alla politiska styrmedel hägrar dock en lösning som kan ge fler nyckeln till kunskapens källa.Vi unga kristdemokrater anser att det krävs ordning och reda i skolan och en positiv syn på kunskap och bildning redan i tidig ålder där samhället sluter upp bakom den viktiga roll lärarna och skolan utgör. Endast då kan dörren öppnas till bildningens rikedom.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD