Skärp lagen om grooming för barnens skull

IMG_9145”Lagen mot grooming infördes 2009 av Alliansregeringen och är i grunden något mycket bra. Att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp, även på nätet, är självklart samhällets ansvar. Ingen lagstiftning är dock perfekt och därför behöver justeringar göras. Problemet med lagen är att förövaren, för att kunna fällas för brott, i princip måste bestämma träff med offret och sedan exempelvis ger en vägbeskrivning eller liknande. Sedan ska gärningen anmälas innan övergreppet hinner ske. Tidpunkten för när brottet anmäls är alltså avgörande, vilket hindrar många utredningar.”

Det skriver KDU:s rättspolitiske talesperson Maurice Forslund. 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD