Självklart behöver Sverige en tydligt borgerlig politik

sara_vitSara skriver i Enköpings-Posten att Sverige självklart behöver en tydligt borgerlig politik.

”Den politiska debatten i Sverige lider av stora problem. Socialdemokrater och moderater tävlar i att kopiera varandras förslag och det är trångt i mitten.  Nästa budget utgör den bortre horisonten för det politiska samtalet. De långsiktiga perspektiven lyser med sin frånvaro.

Detta är en oroande utveckling. Det är dags att den värderingsgrundade långsiktiga diskussionen om samhällets utveckling kommer igång. Samtidigt är det minst lika viktigt att politiken fokuserar på frågor som berör människor i deras vardag och handlar om reella samhällsproblem. Så skapar vi förutsättningar för en livskraftig samhällsdebatt.

Med dessa två perspektiv som utgångspunkt kommer KDU att kampanja på temat ”Självklart!” inför de nationella valen i höst. Vi i KDU ser det som just självklart att Alliansen är det enda existerande regeringsalternativ som har kraften att utveckla Sverige. Detta räcker dock inte. Vi unga kristdemokrater vill också se en tydligt borgerlig politik präglad av frihetliga idéer och social ansvarstagande.

KDU vill fortsätta sänka skatterna och det ordentligt. För oss handlar det dock inte bara om att stärka arbetslinjen och få fart på ekonomin. Sänkta skatter skapar också frihet för enskilda personer och ger starkare familjer. Vi kommer också att fortsätta att försvara familjers frihet när både liberaler och socialister ropar efter mer tvång och kvotering. Här går en tydlig skiljelinje i svensk politik.

 Förutom familjen är skolan en av de allra viktigaste platserna unga människors liv. Det har nog inte undgått någon att resultaten i den svenska skolan sjunker Vänstern skyller allt på valfriheten, varför rätten att välja skola är viktig att försvara. Men det krävs mer för att få ordning på skolan. Bättre lärare och återupprättat föräldraansvar är viktiga inslag i detta. Genom mer utbildning i ledarskap, ökade befogenheter och höjda krav på lärarutbildningen vill vi ge landets lärare auktoritet. 

Barn som växer upp i trygga familjer och når kunskapsmålen i skolan tenderar också att må bra senare i livet. Så förebygger vi utanförskap och brottslighet. Men som kristdemokrater inser vi att all brottslighet aldrig kommer att kunna avskaffas, vilket både liberaler och socialister tycks tro. Rättvisa straff som står i proportion till brottet och skärpningar för vålds- och sexualbrott behövs. Det krävs också fler och effektivare poliser så att fler brott klaras upp.

 Poliser, lärare och familjer är vardagshjältar som förtjänar att bättre förutsättningar. Vi unga kristdemokrater hoppas att valen i år kommer handla mer om den långsiktiga visionen för Sverige och mindre om exakta skattesatser eller bidragsnivåer i nästa budget. Detta borde vara självklart!

 Sara Skyttedal

Förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD