”Sätt hårt mot hårt i EU om flyktingarna”

1270710_753618674680060_6863736365138284_o”Sverige, tillsammans med andra generösa länder som Tyskland och Österrike, måste sätta hårt mot hårt i EU och förhandla fram en gemensam politik för asylmottagandet.”  skriver Sara Skyttedal i SvD

Det råder politisk enighet i Sverige om att övriga EU-medlemsstater bör ta sitt ansvar för den migrationskris vi befinner oss i. När det kommer till att leverera svar på hur det ska bli verklighet har lösningarna uteblivit och diskussionen om de nödvändiga EU-reformerna viftas snabbt bort som en politisk omöjlighet. Faktum kvarstår dock – oavsett hur generöst det svenska asylsystemet konstrueras kan Sverige ensamt inte ge en fristad eller ett nytt hem åt alla de som nu söker sig till Europa. Eftersom det inte ligger i andra länders intresse att få till stånd ett kvotsystem måste Sverige, tillsammans med andra generösa länder som Tyskland och Österrike, sätta hårt mot hårt och förhandla fram en gemensam politik för asylmottagandet. Det måste börja kosta att smita från sitt ansvar och åka snålskjuts på andra länders generositet.

Det råder politisk enighet i Sverige om att övriga EU-medlemsstater bör ta sitt ansvar för den migrationskris vi befinner oss i. När det kommer till att leverera svar på hur det ska bli verklighet har lösningarna uteblivit och diskussionen om de nödvändiga EU-reformerna viftas snabbt bort som en politisk omöjlighet. Faktum kvarstår dock – oavsett hur generöst det svenska asylsystemet konstrueras kan Sverige ensamt inte ge en fristad eller ett nytt hem åt alla de som nu söker sig till Europa. Eftersom det inte ligger i andra länders intresse att få till stånd ett kvotsystem måste Sverige, tillsammans med andra generösa länder som Tyskland och Österrike, sätta hårt mot hårt och förhandla fram en gemensam politik för asylmottagandet. Det måste börja kosta att smita från sitt ansvar och åka snålskjuts på andra länders generositet.

Utmaningarna för den Europeiska gemenskapen är många och mycket tid, energi och pengar har på sistone gått till att hantera den ekonomiska kollapsen i Grekland. Men migrationskrisen är på många sätt en större utmaning som inte ser ut att kunna lösas i en nära framtid. I år har redan tusentals fått sätta livet till på väg till Europa. Långt många fler människoliv kommer släckas om EU fortsätter famla. Migrationsutmaningarna hör hemma högst upp på EU:s dagordning och vi behöver ta till alla medel för att snabbt få till stånd gemensamma förhållningsregler mot asylsökande och införa ett kvotsystem där alla länder tar ansvar.

Tydligt är att de 25 år gamla regler kring EU:s inre och yttre gränser inte är anpassade efter dagens verklighet. Dublinförordningen, som förhandlades fram tillsammans med Schengenavtalet, är sedan länge satt ur spel. Vissa länder låter migranter passera vidare till rikare länder utan att uppfylla kravet om förstalandsprincipen och Tyskland har från sin sida kapitulerat och slutat att skicka tillbaka asylsökanden till mottagarlandet. Det existerar inte längre den tänkta balans där kontrollerad migration genom Dublinförordningen skapade förutsättningar för den fria rörligheten inom Schengenområdet.

 
 

Nyligen meddelade därför Angela Merkel att hon menar att Schengenavtalet står på spel och kommer hamna på förhandlingsbordet om inte andra länder börjar bära sin del av det gemensamma ansvaret. Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande principerna för Europeiska unionen och behöver egentligen stärkas, snarare än försvagas, men utan reformer för asylpolitiken ser situationen ut att kunna bli ohållbar. Sverige bör därför stödja Merkel i detta krav. Ett sådant krav skulle sannolikt inte vara verkningslöst för flera av de länder som tar emot minst asylsökande per capita är Schengenavtalet och den fria rörligheten nödvändig för den ekonomiska utvecklingen.

Redan nu diskuteras införandet av en solidaritetsmekanism mellan medlemsstaterna, vilket är nödvändigt. Men utöver att införa sanktioner mot de som bryter mot EU:s regelverk och internationell rätt, bör man ge ekonomiskt stöd till de länder som faktiskt bär ansvaret åt de andra. Inom EU:s befintliga budgetramar bör medel kunna tas, exempelvis från de skadliga jordbrukssubventionerna, och ge medel till medlemsstater i förhållande till landets storlek och antalet asylsökande som tas emot.

I Sverige famlar politiken där fina visioner har svårt att möta den tuffa verkligheten vi står inför. Situationen för de människor som befinner sig i nöd underlättas inte av att patosdrypande inlägg från liberaler och vänsterdebattörer, utan genom politisk handlingskraft. Det är dags för regeringen att byta ord mot handling och sätta sig vid förhandlingsborden och visa att vi menar allvar när man säger sig stå på de utsattas sida. Det kommer varken vara lätt eller gratis, men ett delat ansvar är den enda framkomliga vägen.

Sara Skyttedal

förbundsordförande

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD