Se Sara Skyttedals tal i Almedalen

almedalstal_140630

Se när Sara Skyttedal talade i Almedalen under Kristdemokraternas dag, Talet går även att läsa här.

”Vi står för något unikt. När andra ropar ”död åt familjen” säger vi ”stärk familjen”. När andra ropar ”lägg ner försvaret” säger vi ”stärk försvaret”. När andra ropar ”noll tillväxt” är säger vi ”stärkt tillväxt”. Vi Kristdemorkater kommer inte att tala om senaste trenden inom konfliktteori utan fokus ligger på vardagen som ickealmedalsbesökare – på de problem jag mötte när jag som ung förortstjej valde att gå med i Kristdemokraterna. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och familjer som håller samman.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD