Sara Skyttedals installationstal som förbundsordförande

Här finns Sara Skyttedals installationstal som förbundsordförande att läsa.

”När vi säger att vi är värdebaserade menar vi att vi står upp för vissa tidlösa och allmängiltiga värden som traditionellt sett framhållits som centrala i den västerländska civilisationen.  Här kan nämnas bildningsidealet, rätten till frukten av sitt arbete, betydelsen av den traditionella familjen, moraliskt ansvar för de egna handlingarna, ett erkännande av naturliga skillnader mellan människor och avståndstagande ifrån utopier. Det är bevarandet av dessa värden som utgör grunden för vår rörelse och det är dessa värden som är hotade av både socialismen och liberalismen.”

Talet finns också att se vi bambuser här. (Talet börjar ca 1 minut in i sändningen).

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD