Sara Skyttedal om upploppen i Husby: helt förkastligt och det finns ingen ursäkt!

Dagens Opinion ger Sara Skyttedal sin och KDU:s syn på vandaliseringen i Husby:

”– Det som först och främst bör sägas är att dessa är mycket få till antalet. Det är ett litet antal personer som valt att begå brottsliga handlingar och förstöra för vanlig hederliga människor. De som vandaliserar är människor som i alla avseenden ser ett splittrat, uppdelat samhälle, där den egna gruppen är god och ”samhället” är ont. Man tar för givet att det finns strukturer som gör det omöjligt för dem att komma någonstans i livet. Man tar för givet att polisen vill dem illa. Det som förorten behöver är politiker som vågar säga ”ni kan!” istället för ”ge upp!”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD