Sara Skyttedal kommenterar Alliansens förslag till budget

sara_1305Kristdemokraterna och Alliansen har nu presenterat sitt förslag till budget. Satsningar på skolan, infrastruktur och småföretagande är några saker som utmärker sig. Det är mycket positivt att Alliansen håller fast vid arbetslinjen och kommer med konkreta förslag på hur fler människor ska komma i arbete. Utbyggda lärlingsanställningar och sänkta arbetsgivaravgifter för unga är viktiga delar i detta. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärks på så sätt och fler vägar in på arbetsmarknaden skapas för unga.

Alliansen fortsätter också på den inslagna vägen i arbetet med att vända utvecklingen i den svenska skolan. Betyg från årskurs fyra och höjda lärarlöner är viktiga delar i detta. Satsningar på infrastruktur och förenklingar för bostadsbyggande är också välkomna reformer.

Det lär inte heller ha undgått någon att det svenska försvaret är i stora behov av att förstärkas. Det tillskott av resurser som Alliansen föreslår är ett steg i rätt riktning, även om mer behöver göras. I budgetmotionen finns också många bra förslag för ett tryggare Sverige där brottsoffret ges upprättelse. Skärpta straff för vålds- och sexualbrott är viktiga delar i detta. Vi unga kristdemokrater efterlyser dock tydligare satsningar på fler poliser och ett stärkt rättsväsende generellt sett.

Mot detta förslag står en rödgrön budget som fokuserar mer på bidrag och mindre valfrihet i välfärden. Viktiga reformer skjuts på framtiden, eftersom de två regeringspartierna inte är överens om avgörande framtidsfrågor som Sveriges energiförsörjning. Stefan Löfvens regering väljer dessutom att inte ta ansvar för svensk ekonomi och de utlovade förstärkningarna av statens finanser uteblir. Det är en jobbfientlig och oansvarig politik som kommer att skada Sverige.”

Det återstår att se vilken budget som riksdagen faktiskt röstar igenom. Oavsett så står det klart vilket alternativ som har svaren på hur vi bygger Sverige starkt inför framtiden.

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD