Sara Skyttedal i Agenda

skyttedal_agenda_1502

Se när Sara debatterade migrations- och integrationspolitik i SVT:s Agenda.

Flera borgerliga partier har presenterat nya förslag som visar att frågan om invandring och integration splittrar Alliansen. Sara Skyttedal, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, och Hanna Wagenius, ordförande för Centerns ungdomsförbund debatterade frågan i Agenda.

– Vi måste ställa oss frågan varför man söker sig just till Sverige. Vi har självklart en plikt att ge asyl till människor som flyr från krig och terror, men genom att använda sig av åtgärder kan man ändra fördelningen mellan olika EU-länder, inledde Sara Skyttedal.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD