Sara Skyttedal avgår som förbundsordförande

1270710_753618674680060_6863736365138284_oKristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks
Pressmeddelande

Stockholm 26 juli 2016

Sara Skyttedal avgår som förbundsordförande
Inför riksmötet den 28-31 oktober har förbundsordförande Sara Skyttedal meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval. Hon kommenterar sin avgång: 

I drygt tre år har jag varit förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. I höst markeras halvtid för mandatperioden och det är dags för mig att lämna vidare till ett nytt ledarskap som kan ta förbundet vidare genom valrörelsen. Jag har inför höstens nomineringsprocess meddelat KDU:s valberedning att jag inte ställer upp för omval.

14 år har gått sedan jag blev medlem i KDU. Förbundet har präglat nästan halva min livstid. Inte bara jag själv, utan också KDU har utvecklats under de åren jag har varit dess stolta medlem. Det är en förmån att under nio år fått vara del av förbundets ledning och framförallt att under en tid få vara KDU:s ordförande. Jag kan inte föreställa mig något mer tillfredsställande uppdrag än att vara den främsta företrädaren för Sveriges stolta borgerliga ungdomsförbund. 

Under min tid som ordförande har det skett omvälvande förändringar i omvärlden och det politiska landskapet har transformerats. I denna tid, som på många sätt präglats av vilsenhet och ängslighet, har KDU gjort historiska avtryck. Vi har framgångsrikt påverkat Kristdemokraterna, men vi har också genomdrivit kursändringar som skiftat de politiska förutsättningarna för hela Sverige. Det hade inte gått utan den drivkraft och det engagemang som finns hos förbundets medlemmar. KDU utgörs av personer med en stark värderingsburen övertygelse. Utifrån denna stabila grund är jag övertygad om att förbundet kommer fortsätta ha en stark roll i svensk politik även bortom mitt ledarskap.

KDU är starkare än någonsin. Utöver förbundets betydande avtryck i den politiska debatten växer vi stabilt i medlemsantal och för första gången sedan jag engagerade mig har  KDU verksamhet i samtliga distrikt. Med både en vass politisk plattform och en vass organisation kommer KDU framöver ha god kapacitet att stärka kristdemokratins ställning. Förbundet kommer spela en väsentlig roll inför kommande val.

Tiden i KDU har gett mig några av de minnen och erfarenheter som jag värderar högst, men det finns även delar i den politiska vardagen som är kostsamma och som jag ser fram emot att få distans till. När jag i oktober lämnar mitt ordförandeskap i KDU ser jag ut att stå utan uppdrag för Kristdemokraterna. I skrivande stund vet jag inte hur jag kommer kanalisera mitt politiska engagemang framöver

Det enda jag vet är att vår samtid ställer krav på mer handlingskraft och mod. Det har morgondagens unga kristdemokrater förmågan till.

 

För mer information:

Mario Shevchenko
Generalsekreterare
0765-27 25 34
Mario@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD