Sänkt skatt för fler jobb och starkare familjer

IMG_9091christer”Sedan Alliansen tillträdde har vi sänkt skatten och samtidigt har skatteintäkterna ökat. Skattesänkningarna har därför varit en stor framgång. Sverige har dock fortfarande bland världens högsta skatter på arbete. Därför är det fel att finansminister Anders Borg (M) krävt stopp för fortsatta skattesänkningar. KDU vill fortsätta sänka skatterna – och vi vill göra det ordentligt. För oss handlar dock inte sänkta skatter enbart om att skapa fler jobb och få fart på ekonomin. Sänkt skatt ger också större frihet och starkare familjer.”

Det skriver Christian Carlsson (förste vice ordförande, KDU) och Christer Broström (ordförande, KDU Wermland) i NWT.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD