Samhällsgemenskap kräver personligt ansvar

Sara Skyttedal skriver i Västerviks Tidning om de de utmaningar som samhället står inför och varför kristdemokratin har lösningarna:

”Sverige står inför stora utmaningar. Detta gäller såväl den växande brottsligheten som problematiken med att många familjer splittras. Som nyvald förbundsordförande för KDU är detta några av de frågor jag vill fokusera på. Men inga problem kommer att gå att lösa om politiken inte utgår ifrån en grund av goda värderingar. Här utgör den kristdemokratiska värdegrunden något unikt i svensk politik. Vi är ett tydligt alternativ till både liberalismens blinda tro på individualismen och vänsterns kollektivistiska människosyn.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD