”Religionsfriheten är underordnad S i Sverige”

Tiden är inne för Stefan Löfven, Socialdemokraterna och de andra politiska partierna att lämna kyrkan och dess inre angelägenheter i fred. Precis som i varje sunt demokratiskt samhälle, skriver Linus Rehn, KDU, i en slutreplik.

Det är oroväckande att läsa svaret till min debattartikel om Stefan Löfvens kränkning av religionsfriheten, skriven av Philip Botström som är ordförande för SSU och socialdemokratiska nomineringsgruppens ordförande Jesper Eneroth (30/6). De bekräftar nämligen att Socialdemokraterna inte kan skilja mellan deras maktutövande i staten och den sedan 17 år tillbaka icke-statliga Svenska kyrkan. De bekräftar också att inte enbart Stefan Löfven är ute och gör ett enskilt misstag när han kränker religionsfriheten, utan att det är hela socialdemokratiska partiets politik.

Botström och Eneroth menar bland annat i sin replik att Löfven uttalade sig som kyrkomedlem och partiordförande, och inte som statsminister. Det är naturligtvis nonsens. Så länge Löfven är vald till Sveriges statsminister representerar han det ämbetet, och det var givetvis också som statsminister som han intervjuades. Det var också som statsminister han berättade när präster i kyrkan ska få sparken enligt honom och regeringspartiet Socialdemokraterna. Genom att byta regering snarast vill vi i KDU och KD dock hjälpa Botström och Eneroth i deras strävan att befria Löfven från bördan att kopplas till ämbetet som statsminister, så att han fortsättningsvis kan uttala sig som enbart inaktiv kyrkomedlem.

Vidare hävdar Botström och Eneroth att det är rätt att Sverige statsminister och Socialdemokraterna försöker styra den fristående Svenska kyrkan för att den är en demokratisk organisation. Med den logiken bör alltså socialdemokraterna försöka styra alla fristående och demokratiska organisationer i civilsamhället. Då väntar vi nu med spänning på att Socialdemokraterna ska ställa upp i judiska församlingens nästkommande val, i Sveriges frikyrkor, och i Sveriges muslimska råd med flera. Vi väntar också på att statsministern ska berätta för dem hur de ska styra sina organisationer, och hur deras religiösa ledare måste tro och verka för att inte hotas av att sparkas. För hur kan en organisation fungera utan att Socialdemokratiska arbetarpartiet bestämmer över den måste de tänka. Vi andra undrar vad vi har föreningsfrihet och religionsfrihet till när vårt största regeringsparti och vår statsminister inte respekterar de rättigheterna.

Socialdemokraterna med Löfven i spetsen tycks alltså inte vilja vara ett politiskt parti utan också ett religiöst och teologiskt parti. De talar nämligen inte om äktenskapslagstiftning längre, utan om vigsel i kyrkan och vigselplikt för prästerna. Kyrkans teologi och liturgi är alltså politiska sakfrågor för socialdemokraterna. Borgerlig vigsel är garanterad i lagstiftningen för äktenskap, men i enlighet med religionsfriheten har våra religiösa samfund än så länge rätt att själva bestämma över deras vigslar, teologi, och trosinriktning. Socialdemokraterna vill nu ändra på det, men det måste vi stoppa. Tiden är inne för Löfven, Socialdemokraterna och de andra politiska partierna att lämna kyrkan och dess inre angelägenheter i fred. Precis som i varje sunt demokratiskt samhälle.

Linus Rehn
Förbundsstyrelseledamot
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD