Regeringens brist på ledarskap sprider en känsla av hopplöshet hos Försvaret

braw”När Alliansen vann valet 2006 firade svenska soldater i Kosovo natten lång. Äntligen skulle det bli slut på den socialdemokratiska vanskötseln av försvaret! Sju år senare har regeringen förlorat förtroendet hos officerare, soldater och civilanställda. Orsaken till detta är inte enbart den förda politiken. Främst beror det på regeringens undermåliga ledarskap.

Alliansen vill styra, men inte leda. Den vill bestämma, men inte ta ansvar. Den vill omstrukturera och kontrollera, men inte utvärdera den förda politiken. Den vill kritisera, men inte erkänna egna fel och brister. I nuläget ger varken statsministern, försvarsministern eller regeringen i helhet ett intryck av att vilja utöva positivt ledarskap.” 

Det skriver KDU:s försvars- och säkerhetspolitiske talesperson Andreas Braw i Frivärld Magasin. 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD