Reformera psykiatrin

sara_1305Sara Skyttedal skriver i Smålandsposten om att psykiatrin bör reformeras.

”Många saker kan skapa eller utlösa psykiska sjukdomar. En del kan förebyggas genom ett samhälle där vi har tid för varandra. Ett samhälle där andra värden än strikt ekonomiska tillåts att spela roll. Men ytterst måste det finnas en vård som går att lita på och som har de befogenheter som behövs för att personalen ska kunna göra sitt jobb.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD