Pressmeddelande – KDU: ”Sverige är värt att försvara”

Pressmeddelande
Stockholm, 11 januari 2018

KDU: ”Sverige är värt att försvara”

På söndag inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Idag presenterar KDU ett nytt försvarspolitiskt manifest med förslag för ett större och starkare försvar.

I manifestet beskrivs odemokratisk utveckling i Ryssland som det största hotet mot Sverige. ”På sikt kan vi inte utesluta militära angreppshot” och ”Kristdemokratiska Ungdomsförbundets utgångspunkt är att Sverige alltid ska ha ett starkt försvar”, skriver man.

KDU kräver fördubblade försvarsanslag, senast i slutet av nästa försvarsbeslutsperiod – och dessutom en omedelbar ansökan om svenskt medlemskap i Nato.

– Vår frihet, demokrati och våra värderingar – Sverige och alla människor som bor här, är något värt att kunna försvara. För det krävs ett mycket större och starkare försvar – men också Natos försvarsgarantier. Det är dags för Stefan Löfven att sluta hyckla och välja väst, säger Christian Carlsson, förbundsordförande, KDU.

I väntan på ett svensk medlemskap i Nato vill KDU öka samarbetet med försvarsalliansen och att värdlandsavtalet ska fördjupas. Sverige borde också ta initiativ för att tillsammans med Nato och Finland samöva den politiska ledningen för väpnade konflikter, och även till förenklade och standardiserade regler för transport och deployering av förband, vapensystem och militär materiel inom EU. Det framgår av manifestet.

Som enda borgerliga ungdomsförbund välkomnar KDU värnplikten.
– Det är en plikt att försvara sitt land, och det är bra att det återspeglas i lagen i form av värnplikt. Det behövs bättre villkor för våra soldater i form av högre löner och ersättningar, men ska Försvarsmakten klara av att växa sig större och starkare, då krävs också att frivilligheten kompletteras med plikt, menar Christian Carlsson, KDU.

KDU har gott om förslag på hur Försvarsmakten ska kunna bli just större och starkare. Armén ska exempelvis växa till fyra brigader och luftvärnet utökas. Marinen ska dessutom utökas med nya ytstridsfartyg, fler amfibiebataljoner och stärkt ubåtsjaktsförmåga, bl.a. för att kunna genomföra operationer längs båda kusterna samtidigt.

Försvarspolitiska manifestet i sin helhet: http://www.kdu.se/wp-content/uploads/2018/01/forsvarspolitiskt-manifest-kdu.pdf 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD