Gemenskap med andra ger mening och får oss att växa. Därför är det viktigt med trygga familjer, vänner som bryr sig och att det finns föreningar. Vi har ett ansvar för oss själva och våra egna liv, men vi har också ett ansvar att bry oss om vår omgivning och våra medmänniskor.

Det finns de som ropar ”död åt familjen”. Vi i KDU står istället upp för familjen och vill stärka den. Starka och fungerande familjer skapar trygghet. Ingen familj fungerar perfekt men för de flesta skapar den en trygg punkt i livet. Vi vill underlätta för landets familjer. Vi vill stärka familjers privatekonomi och säger ifrån när politiker kommer med statliga pekpinnar om hur familjer ska leva sina liv. Vi tror att familjer själva vet bäst hur de vill ha sin vardag.

I ett samhälle med svaga familjer, där människor inte bryr sig om varandra, blir staten din ”familj”. Men staten tar alltid betalt för att lyssna, vårda och hjälpa. Staten kan aldrig se en enskild människa för den hon är eftersom staten alltid agerar utifrån strikta mallar. Därför vill KDU satsa på att underlätta för familjer att må så bra som möjligt men också underlätta för föreningar och andra små gemenskaper att växa. De kan ge enskilda människor både stöd och trygghet.

KDU kräver förändring. Vi vill se ett samhälle där det är självklart att bry sig om sina medmänniskor och där politiker lämnar familjen ifred. Ska det vara så svårt? Vi tycker inte det.  

Håller du med? Gå med i KDU.Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD