Du ska inte tro att du är något. Det säger jantelagen som odlats av socialdemokratin och som under alltför lång tid har varit dominerande i Sverige. Människor har hållits tillbaka och inte fått utvecklas i sin egen takt. De har hindrats från att göra den livsresa de själva velat göra. Flit och hårt arbete har inte uppmuntrats.

I skolan har den som räknat ut matteboken för snabbt tvingats sudda ut uträkningarna och börja om. Samtidigt har den som varit bra på att mecka med motorer tvingats läsa en massa teoretiska ämnen. Betyg har börjat användas för sent och har inte fungerat som motivation förrän i årskurs åtta.

På arbetsmarknaden kan den som sköter sig och jobbar hårt tvingas sluta före den mindre kompetente arbetskamraten om firman skär ner. Den som anställs sist är den som måste sluta först och det drabbar framförallt unga.

De som är flitiga, arbetar hårt och utbildar sig tvingas också betala en större andel av sin inkomst i skatt än andra. På så sätt straffbeskattas hårt arbete. Nu vill vänstern dessutom återinföra en skatt på sparande och höja skatten speciellt för arbetsgivare som anställer unga.

KDU kräver förändring. Vi vill att flit och hårt arbete ska belönas. Ska det vara så svårt?

Tycker du som vi? Gå med i KDU.Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD