Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte!

IMG_7425Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå mår många människor dåligt. Det gäller inte minst barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan breder ut sig och mobbning är alltför vanligt.Dessa problem löses inte bara av mer pengar till psykiatrin eller en ny handlingsplan. Sverige behöver ett värderingsskifte.Vi behöver diskutera synen på oss själva och våra medmänniskor. Vi måste bli bättre på att ta hand om varandra och behandla våra medmänniskor som vi själva vill bli behandlade.

KDU vill:

• Öka det värdegrunds- och drogförebyggande arbetet i skolan.
• Se skolkuratorer på varje skola och fortsätta korta köerna till ungdomspsykiatrin.
• Nolltolerans mot mobbning – mobbaren ska byta skola, inte den som mobbas.

 Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD