Samhället är större än staten!

IMG_7470I årtionden fokuserade socialdemokratiska regeringar på att bygga ut staten. Skatterna höjdes medan den offentliga sektorn svällde. Staten och samhället tenderade att bli synonymer. Detta har vaggat in såväl politiker som andra människor
i en falsk tro på att det offentliga kan lösa alla problem – att solidaritet människor emellan är överflödig.

Detta har varit förödande. Mellan stat- och individnivå behövs ett starkt civilsamhälle som ger frihet och mer gemenskap. En mindre stat ger ett ökat personligt ansvarstagande. Sänkta skatter ger starkare familjer och öppnar upp för ett
livskraftigt civilsamhälle. Höga skatter leder istället till bråk om tid och pengar och splittrade familjer.

Sverige behöver en politik som inser att samhället är större
än staten!

KDU vill:

• Fortsätta sänka skatterna för att främja sammanhållna
familjer och ge människor mer makt
över sina egna liv

• Stärka civilsamhället genom att fortsätta utveckla
avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer

• Se ett samhälle med mer civilkurage där fler människor också tar ansvar för sina medmänniskorFeaturing Recent Posts WordPress Widget development by YD