Bekämpa fattigdom, inte rikedom!

Vi har ansvar att hjälpa människor som har det svårt, oavsett var i världen de befinner sig. Solidariteten stannar varken vid klass- eller nationsgränsen. Vi motsätter oss lösningar som handlar om att genom symbolpolitikoch slogans försöka köpa sig gott samvete. Vi vill istället ha mer lösningar som bevisat tar människor ur fattigdom och förtryck. De senaste årtiondena har den ekonomiska utvecklingen gått med en rasande fart och miljontals människor har lyfts upp ur fattigdom. Fattigdom har bekämpats utan att standarden för den rika delen av världen behövt sänkas. Vägen till framgång stavas istället demokrati, frihandel och stabilitet!                                

KDU vill:

• Verka för demokrati och fler frihandelsavtal i världen.

• Ha ett generöst men effektivt bistånd med uppföljbara mål.

• Att Sverige deltar i fler fredsbevarande och fredsframtvingande insatser utomlands.

 

 

 

 

 

 Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD