MittHjartaArBlatt_front

Ladda ner foldern här

Mitt hjärta är blått!

sara_1305Även om Sverige på de flesta sätt är ett bra land att leva i, ser vi att vi står inför många utmaningar. Många unga mår psykiskt dåligt. Vi ser att familjer splittras och hur detta påverkarebarn och unga negativt. Ingen missar de höga sociala och ekonomiska kostnader som det omfattande missbruket av både alkoholoch droger innebär. Vi har en stor andel elever i svenska skolor som känner ett obehag inför att gå till skolan, av rädsla för att bli utsatta för mobbing eller annan kränkande behandling.

Vi behöver få bukt på dessa problem. Men vi iKDU tror inte att politiker kan lösa allt. Vi ärövertygade om att verklig omtanke och solidaritetinte kommer från välfärdsstaten, utanfrån enskilda människor. Fler behöver ta ansvar,inte bara för sig själva, utan också för sinamedmänniskor. Mitt hjärta är blått för jag intetror att vi kan lösa dessa problem genom atthöja skatten – utan förändringen sker underifrånoch måste börja hos oss själva.

Tycker du som jag? Gå med i KDU!

Sara Skyttedal, Förbundsordförande

Samhället är större än staten!

KDU vill:IMG_7470

• Stärka familjen genom fortsatt sänkta skatter.

• Stärka välgörenhetsorganisationer som tar
socialt ansvar, genom utvecklad avdragsrätt
för gåvor till ideella organisationer.

• Verka för ett samhälle med mer civilkurage
där fler människor inte bara känner ett ansvar
för sig själva utan också för sina medmänniskor.

 

Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte!

IMG_7425 KDU vill:

• Öka det värdegrunds- och drogförebyggande arbetet i skolan.

• Se skolkuratorer på varje skola och fortsätta korta köerna till ungdomspsykiatrin.

• Nolltolerans mot mobbning– mobbaren ska byta skola, inte den som mobbas.

 

Vi bekämpar fattigdom inte, rikedom!

bekämpa fattigdom

KDU vill:

• Verka för demokrati och fler frihandelsavtal i världen.

• Ha ett generöst men effektivt bistånd med uppföljbara mål.

• Att Sverige deltar i fler fredsbevarande och fredsframtvingande insatserutomlands.Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD