bildspel_kduse_EU  

                                  

Det brukar sägas att det bara är de som är galna nog att tro att de kan förändra världen som också gör det. Det är riktigt svårt att förändra EU, men vi behöver fler som försöker. EU står vid ett vägskäl. Några tycker att vi ska fortsätta köra på motorvägen mot en europeisk superstat. Andra tycker att vi ska avsluta vår gemensamma resa, att vi ska lämna EU-samarbetet helt.

Vi vill se en alternativ väg framåt – där Sverige får ökat inflytande över de regler som rör oss. Där makten inte bara förflyttas till Bryssel, utan också kan flyttas tillbaka till medlemsstaterna och medborgarna. KDU vill ha ett EU med tydliga gränser för beslutsfattandet, en kraftigt minskad budget och fokus på frihandel, den inre marknaden och på att bekämpa internationell brottslighet. Vi behöver personer som är galna nog att tro att de kan förändra EU och som har idéer för hur man gör det. KDU stödjer därför Sara Skyttedals kandidatur. Kryssa nummer 6 på Kristdemokraternas lista till Europaparlamentet.

Gemensamma lösningar på gemensamma problem
• Stärk frihandeln och den inre marknaden – ta bort hinder för företag att växa och skapa nya jobb.
• Ökat samarbete mot internationell brottslighet – ge rätt att utvisa EU-medborgare som begår grova brott.
• Gemensamma asylregler. Delat ansvar för flyktingar inom EU.
• Ökad satsning på forskning och utveckling,exempelvis gällande gränsöverskridande miljöhot.eu

Nej till EU-superstat
• Makt ska inte bara kunna flyttas till Bryssel utan också från Bryssel
• Ge de nationella parlamenten i medlemsstaterna ökad rätt att stoppa EU-förslag
• Ta bort EU-medlemskapet ur Sveriges grundlag
• Ja till NATO – nej till EU-försvar

Nej till klåfingrighet, EU-skatt och Euro
• Tidsbegränsa giltigheten för EU-lagstiftning – skrota onödiga regler.
• Inga EU-skatter.
• Nej till könskvotering i företag.
• Sverige ska behålla kronan som valuta – nej till euron!

 

Läs hela KDU:s Eu-politiska handlingsprogram här.

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD