Polisen ska få bära vapen utanför tjänst


Den 3-5 november ägde Kristdemokratiska Ungdomsförbundets Riksmöte rum på Lidingö. Trygghetsfrågorna stod i fokus. KDU kräver att poliser ska få bära sitt tjänstevapen även utanför tjänst och att tjänstemannaskyddet stärks.

Under årets riksmöte beslutades bland annat att poliser på egen begäran ska få bära sitt tjänstevapen utanför tjänst under förutsättning att säkerhetsbestämmelser följs. Det handlar om den typ av halvautomatiska pistol som vanligen bärs av poliser i tjänst.


Våldsamma attacker mot vårt samhälle, som bombattentatet mot polisstationen i Helsingborg eller beskjutningen av en polismans hem i Västerås kan inte tolereras. Vi i KDU är beredda att göra allt för att polisen ska bli större och starkare och vi vill ge dem vassare verktyg för att bekämpa brott och terror, men också för att säkerställa sin egen och sina familjers trygghet, säger Christian Carlsson, förbundsordförande KDU. 


Polisen har en plikt att ingripa mot brott, oavsett om de befinner sig i tjänst eller inte och alla brott måste kunna bekämpas med full kraft. Därför kräver vi av justitieminister Morgan Johansson (s), regeringen och Sveriges riksdag att våra poliser ges rätt att bära sitt tjänstevapen, också utanför tjänst.

Vårt förslag gör att alla de poliser som lever under hot ges bättre möjlighet att försvara sig själva och sin familj. Det är inte mer än rätt, fortsätter Christian Carlsson.

Utöver detta anser KDU att tjänstemannaskyddet ska stärkas.

Det finns exempel på domar där poliser som utsatts för hot och kränkningar i tjänsten inte har getts samma rätt till ersättningar som andra därför att man ansett att polisen borde ha varit mentalt förberedda på angreppet. Det måste bli ett slut på detta. Samhället ska visa att vi står på polisens sida, säger Christian Carlsson.

Det borde också vara självklart att våld eller hot som riktas mot enpolismans familj, ska straffas lika hårt som våld och hot som riktas direkt mot polismannen. Båda situationerna borde fullt ut omfattas av tjänstemannaskyddet.

Sverige behöver ta tillbaka tryggheten för vanliga hederliga människor som respekterar sina medmänniskor och gör rätt för sig. Då krävs också handlingskraftiga politiker som är beredda att ge polisen de verktyg och det skydd de behöver, avslutar Christian Carlsson.

För mer information:

Christian Carlsson
Förbundsordförande
087232534

mailto:christian.carlsson@kdu.se

Fredrik Bergström
Generalsekreterare
087232534
mailto:fredrik@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD