Polisen bör kunna provocera fram brott när så behövs

IMG_9145KDU:s rättspolitiske talesperson Maurice Forslund skriver på Nyheter 24 att polisen bör tillåtas att göra brottsprovokationer.

”KDU vill därför att regeringen utreder möjligheten för svensk polis att även använda sig av brottsprovokation i vissa typer av situationer.

 Självfallet är det viktigt att en sådan möjlighet används sparsamt och omgärdas av reglering – det ska inte kunna uppfattas som att polisen är ute efter att snärja annars hederliga människor. Men för att bekämpa svåra brott som innebär en särskild kränkning av offret eller som hotar samhället i stort, t.ex. barnpornografibrott, människohandel, grovt narkotikabrott och organiserad brottslighet, bör brottsprovokation kunna komma i fråga. När brottslingarna använder nya metoder och ny teknik måste vi även kunna ge polisen nya verktyg.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD