Peter Althin, du kan inte ha mer fel

1270710_753618674680060_6863736365138284_o”Till skillnad från Peter Althin är jag stolt över att Kristdemokraterna vill bekämpa både brottsligheten och förespråka rättvisa straff och fler poliser. Det var därför jag som 16 år gammal förortstjej gick med i partiet,”-
 skriver Sara Skyttedal i expressen efter Peter Althins avhopp från partiet.

På SvD Brännpunkt i går (6/5) meddelar Peter Althin att han lämnar Kristdemokraterna eftersom han känner sig sviken av den nya ledningen och partiets inriktning.

Althin påstår att det råder en konflikt mellan att vara kristdemokrat och att vara höger. Inget kunde vara mer fel. Kristdemokraterna är självklart mer än enbart ett parti till höger, men det är likväl just det.

På SvD Brännpunkt i går (6/5) meddelar Peter Althin att han lämnar Kristdemokraterna eftersom han känner sig sviken av den nya ledningen och partiets inriktning.

Althin påstår att det råder en konflikt mellan att vara kristdemokrat och att vara höger. Inget kunde vara mer fel. Kristdemokraterna är självklart mer än enbart ett parti till höger, men det är likväl just det.

Det är tyvärr inte ovanligt att kristdemokrater ger svaret ”varken eller” på frågan om partiet är höger eller vänster. Men det är destruktivt att svara ”pass!” när man får chansen att tydliggöra för väljarna vilket typ av samhälle vi vill ha genom att berätta var vi befinner oss på höger-vänsterskalan. När både väljare och medier förhåller sig till denna skala blir den självklart något som vi måste förhålla oss till.

Kristdemokraterna fick 4,6 procent i höstens val.

I min värld ter det sig övermäktigt att ha som ambition att bryta upp blockpolitiken och låta en annan konfliktlinje bortom den ekonomiska spelplanen vara överordnad, inte bara för oss själva, utan för väljare, medier och andra partier. Ty det är vad som krävs för att kristdemokrater ska slippa förhålla sig till denna fråga.

Att svara på frågan är därför lika självklart som svaret borde vara. Kristdemokrati är att förespråka ett samhälle som byggs underifrån. Där människor i sina familjer och inom ramen för ett starkt civilt samhälle får förutsättningar att bli personer som tar ansvar både för sig själva och för sina medmänniskor. Ett samhälle som byggs underifrån kräver utrymme för dessa gemenskaper att växa sig starka. Ett utrymme som blir allt trängre ju större staten och dess inflytande blir.

Alternativet till högerpolitik, som vill öka utrymmet, är vänsterpolitik. Vänsterpolitiken tar ifrån ansvaret från familjerna, företagen och den enskilda människan och minskar deras ekonomiska utrymme och handlingsförmåga till förmån för en stor stat.

Under flera års tid var Peter Althin Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson. Som detta förmedlade han det viktiga budskapet om att starka familjer är nödvändigt för att förebygga brottslighet.

Men inte bara missade Althin att det är högerpolitik som stärker familjerna, utan tyvärr var Peter Althin också en av företrädarna i den rättspolitiska debatten som befäste bilden att det finns ett motsatsförhållande mellan att arbeta förebyggande och att förespråka rättvisa straff och fler poliser.

Något som har varit förödande för rättspolitikens utformning i Sverige.

När jag som 16 år gammal förortstjej gick med i Kristdemokraterna hade jag fått erfara hur otillräckligt det var med enbart förebyggande insatser.

Jag levde i ett område där det var överflöd av bidrag, fritidsgårdar och andra sociala projekt, men där vi saknade närpolis och där milda straff gjorde att man snabbt återsåg sina plågoandar på gatorna.

För mig var det ensidiga rättspolitiska budskapet om att brott ska förebyggas, inte bekämpas, ett svek mot oss som bodde i dessa områden och som utsattes för brottsligheten.

Jag är stolt över att Kristdemokraterna är tydliga med budskapet att det inte råder någon konflikt mellan ett effektivt brottsförebyggande arbete och att arbeta för att upprätthålla lag och ordning.

Som vill bekämpa både brottsligheten och orsakerna bakom den.

Jag är också stolt över att Kristdemokraternas partiledare inte förvirrande svarar ”pass!” på den mest simpla politiska frågan man kan få.

Kristdemokraterna behöver en tydligare kommunikation och ett vassare budskap.

Självklart måste vi berätta mer än att vi är höger. Men om vi inte ens kan berätta var vi befinner oss till höger eller vänster, om vi ska samarbeta med Alliansen eller någon annan, kommer väljarna ha svårt att orientera sig till oss. Så jag kan förstå att Peter Althin känner sig vilsen. Det är lätt att gå vilse om man inte kan göra skillnad på just höger och vänster.

 

Sara Skyttedal

Förbundsordförande

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD