Överstatlighet är ett hot mot hela EU – folkomrösta om nya fördrag

”KDU vill se ett EU som präglas av de värden som unionen en gång bildades kring. Subsidiaritetsprincipen är här grundläggande, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Ett lagstadgat krav på folkomröstning i samband med nya fördrag är ett sätt att garantera just detta. EU ska främst vara ett mellanstatligt samarbete där makten utgår från medborgarna i medlemsländerna och de nationella parlamenten. Mer överstatlighet är ett hot mot hela unionen som undergräver dess legitimitet. En sådan utveckling vill vi unga kristdemokrater inte medverka till, varför vi säger tydligt ja till mer subsidiärt fördelad makt inom EU. Det har unionen allt att vinna på.”

Det skriver Sara på Nyheter24-debatt

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD