Otrygga medborgare ger otryggt samhälle- stärk polisen

sara_riksdagen”Det är inte orimligt att kräva att polisen ska komma när man ringer och alla brott ska utredas. Det går också att uppnå med en rejäl ökning av antalet poliser. Att Sverige ska ligga på samma nivå som övriga EU är därför en rimlig målsättning.

En ökning av antalet poliser är dock inte tillräckligt om vi verkligen vill få bukt med den växande brottsligheten. Enligt SVT pejl ökade det totala antalet anmälda brott med 15 procent under de senaste 10 åren. Alltför ofta nås vi dock av rapporter om att polisen inte förmår att fullgöra sitt uppdrag. Många brott förblir outredda och många kriminella blir därmed inte lagförda. Enligt en nyligen publicerad undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har andelen personuppklarade brott inte förändrats mellan 2006 och 2012. Detta är naturligtvis ett underbetyg till Polisens förmåga att tillvara de nya resurser man faktiskt fått. Givetvis krävs därför inte bara fler poliser, utan även effektivare arbetssätt måste till.”

Det skriver Sara i Expressen.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD