Oroande tendens: grupptillhörighet viktigare än idéer och värderingar

sara_jenasskjorta”Det finns många problem i samhället som hindrar människor från att förverkliga sina livsdrömmar. Men de löses inte genom att människor klumpas ihop i stora grupper tillskrivs vissa egenskaper, oavsett vilken grupps intressen man säger sig företräda, vare sig det rör sig om invandrare, kvinnor eller etniska svenskar. Detta fördummar bara debatten och hindrar oss från att ta itu med de verkliga problemen. Mot detta utgör kristdemokratin en tydlig motkraft. KDU vill se ett samhälle byggt på goda normer och värderingar där alla får plats. Vi sätter alltid människan i centrum, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån”.  

Sara varnar på debattsidan Sourze för de farliga med identitetspolitiken som flyttar fram sina positioner i debatten. 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD